Služby

Zpracování účetnictví

Daňovou problematikou je zatížen každý podnikatelský subjekt, ale náležitě se v ní vyznat však není jednoduché. Neztrácejte proto zbytečně váš čas studováním aktuálních zákonů, vyplňováním velkého množství formulářů a čekáním na úřadech. Naši odborníci se Vám postarají o kompletní vedení účetnictví a daňové evidence od zpracování potřebné dokumentace až po zastupování na úřadech.

Správné vedení účetnictví vyžaduje neustálou znalost aktuálně platné legislativy, která se v tomto odvětví často mění. Orientovat se v ní není pro mnoho podnikatelských subjektů snadné.

Naše společnost proto nabízí kompletní služby v oblasti zpracování a vedení účetnictví:

 • kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • kontrola a zaúčtování dokladů
 • vedení a sledování pohledávek a závazků
 • vedení evidence majetku
 • vedení záznamní povinnosti u plátců DPH
 • zpracování přiznání k DPH, kontrolního hlášení, souhrnného hlášení
 • zpracování účetní uzávěrky - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát
 • roční účetní závěrka
 • zpracování statistických výkazů

Výstupy z účetnictví poskytujeme v jazykových mutacích dle zadání klienta. Dále nabízíme průběžné zasílání výstupů z účetnictví ve formátu *.doc, *.xls, *.pdf, *.xml e-mailem, popř. vzdálený on-line přístup přímo do Vašeho zpracovávaného účetnictví naším SW. Účetnictví je zpracováváno na ekonomickém SW SOAS (www.soas.cz).

Nezatěžujeme Vaše podnikatelské prostory při kontrolách státních institucí - probíhají v prostorách naší firmy.

Naše společnost je pojištěna z odpovědnosti za škodu, kterou bychom mohli případně způsobit. Základní ručení je do výše škodní události 5 000 000,- Kč.

Pokud má účetní jednotka povinnost nebo přání nechat účetní závěrku ověřit auditorem, audit zajistíme našimi spolupracovníky. Jsme rovněž připraveni spolupracovat s auditorem, určeným účetní jednotkou ( resp. jejím vlastníkem, dozorčí radou apod.).

Zpracování mzdové agendy

Zajistíme pro Vás kompletní zpracování mezd a personální agendy včetně zastupování při případné kontrole. Kontroly ze strany státních institucí zabezpečujeme po dohodě s klientem v našich prostorách, za účasti našich zaměstnanců tak, aby nebyl narušen hladký provoz činnosti našich klientů.

 • kompletní zpracování mezd a personální agendy
 • měsíční výpočet mezd, odvodů pojistného a záloh na daň z příjmů
 • vedení mzdových listů
 • vedení evidence zaměstnanců
 • měsíční výplatní listiny zaměstnanců
 • sestavení a zpracování přehledů na ZP a OSSZ a jejich generování k elektronickému odeslání datovou schránkou
 • vystavení příkazů k úhradě a jejich elektronický export do bankovního SW
 • zasílání papírových diskrétních mzdových pásek zaměstnancům nebo formou zabezpečeného mailu
 • evidenční listy
 • podklady pro nástup a výstup zaměstnanců
 • roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
 • ostatní činnosti přímo související s vedením mzdové a personální agendy

V případě potřeby provádíme pro klienta úhrady mezd, srážek, povinných odvodů a dalších úhrad souvisejících s vedením mzdové agendy prostřednictvím zvláštního účtu dle smluvně a právně zajištěných dispozičních práv.

Daňové poradenství

Běžné ekonomické a daňové poradenství, např. v souvislosti se zpracováním jednotlivých dokladů, řešíme v rámci ceny za účetní operaci.

Zpracování daňových přiznání:

 • k dani z příjmů fyzických osob
 • k dani z příjmů právnických osob
 • k dani z přidané hodnoty
 • k silniční dani
 • k dani darovací
 • k dani z nabytí nemovitých věcí
 • dani z nemovitostí

Dále Vám nabízíme služby našich poradců a specialistů při:

 • metodickém vedení pracovníků účtáren našich klientů dle platných právních předpisů
 • controlling
 • rekonstrukce účetnictví
 • dohled nad finančním a mzdovým účetnictvím klienta
 • dohled nad zpracováním daňových přiznání a jiných účetních výkazů
 • informování klienta o blížících se daňových termínech
 • zpracování účetního rozvrhu klienta
 • zpracování interních směrnic, tvorba a zavádění systému účtování, zpracování pravidel a postupů účtování
 • daňové konzultace dle platných právních norem
 • optimalizace daňové povinnosti
 • odklad podání daňového přiznání k dani z příjmů na základě plné moci udělené klientem daňovému poradci
 • zastupování klientů u správce daně
 • řešení nesrovnalostí s finančním úřadem nebo finančním ředitelstvím